Kardiologie

Interna

Preventivní péče

Logo_srdce.png

máme řešení pro vaše srdce

 

O nás

Soukromá kardiologická a interní ambulance dr. Marcely Schejbalové poskytuje péči nemocným se širokým spektrem srdečně- cévních onemocnění – především arteriální hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selhání a poruchami srdečního rytmu. Poskytujeme interní předoperační vyšetření pro úkony nehrazené ze zdravotního pojištění a konzultační činnost.  V oblasti primární prevence provádíme vyšetření osob se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění či vyšetření na vlastní žádost. Lékařskou péči poskytujeme nejen pacientům smluvních zdravotních pojišťoven, ale i komerční vyšetření za úhradu osobám z České republiky i zahraničí. Více než dvacetileté zkušenosti v oboru jsou předpokladem vysoké odborné erudice, při které klademe důraz na individualizovanou péči. Příjemné a klidné prostřední naší ambulance jsou předpokladem k Vaší spokojenosti s nabízenými službami.

20210831_121644.jpg

MUDr. Marcela Schejbalová
Vedoucí lékařka (CV)

 

Jaká vyšetření provádíme

Kompletní kardiologické vyšetření včetně ekg křivky

Ambulantní monitorace krevního tlaku /24 hodin (AMTK)

Holterovké monitorování srdečního rytmu/24 hod (Holter ekg)

Echokardiografie

Zátěžový test na rotopedu (ergometrie)

Monitorování ekg epizodním záznamníkem

Zajišťujeme kompletní laboratorní vyšetření, stanovení saturace O2

Preventivní programy

Preventivní programy slouží k zachycení rizikových faktorů a časných projevů onemocnění u osob, které ještě nemají klinické příznaky.  Právě včasným odhalením rizik můžeme následně doporučit úpravu stravovacího režimu, fyzické aktivity, psychohygieny, či zahájit včasnou léčbu. Komplexním přístupem se snažíme  prodloužit život „ve zdraví“, prodloužit tím aktivní fázi života. Preventivní programy jsou určeny osobám s rizikovým profilem (rodinná anamnéza, rizikové návyky, pracovní zátěž) a osobám aktivně se zajímajícím o svůj zdravotní stav.  Všechna vyšetření jsou časově přizpůsobena žadatelům a provedena v rozmezí 48-72 hodin (při potřebě ambulantní monitorace ekg či krevního tlaku). Uvedená preventivní vyšetření nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Ceník ke stažení zde.

 

Smluvní pojišťovny

vzp-logo.png

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP)

03-Logo-OZP-rozsirena-verze-RGB-pruhledne.png

207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

vozp-1.png

201

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP)

dooffy_nspka_logo_zdravotni_pojistovna_rvp.png

213

Revírní bratrská pokladna (RBP)

Logo-ZPŠ-s-názvem.png

209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

logo_zpmv.png

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMV)

czpz_office_barvy.png

205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

 

Kontakt

Ordinace

MUDr. Marcela Schejbalová lékař

Tel.: +420 774 646 646

Mail: marcela.schejbalova@heartsolution.cz

Tel.: +420 774 646 646

Mail: sestra@heartsolution.cz

Ordinační doba

PONDĚLÍ  8:00 - 15:00

ÚTERÝ  8:00 - 18:00

STŘEDA  8:00 - 15:00

ČTVRTEK  7:00 - 14:00

PÁTEK  8:00 - 11:00

Objednat

774 646 646          ​​sestra@heartsolution.cz

Heart Solution, s.r.o.
IČO: 28995481
Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5