PREVENTIVNÍ PROGRAM

Nadstandardní individualizovaná preventivní péče nehrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění má za cíl odhalit případné projevy závažných onemocnění u jedinců se zvýšeným rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (výskyt kardiovaskulárních chorob v rodině,  pacienti s cukrovkou, kuřáci, osoby vystavené déletrvajícímu stresu a vysokému pracovnímu nasazení, obézní jedinci). Primárně preventivní vyšetření poskytujeme i osobám dosud zdravým, zajímajícím se o svůj zdravotní stav a prevenci zdravotních rizik do budoucnosti.