PREVENTIVNÍ PROGRAM

Cílem komplexního preventivního vyšetření je včasné odhalení případných projevů budoucích  závažných onemocnění u jedinců se zvýšeným rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (výskyt kardiovaskulárních chorob v rodině,  pacienti s cukrovkou, kuřáci, osoby vystavené déletrvajícímu stresu a vysokému pracovnímu nasazení, obézní jedinci) a na základě výsledků vyšetření pak doporučit úpravu stravovacích návyků, pohybových aktivit, hledat možnosti zmírnění vlivu chronického stresu a v neposlední řadě zahájit včasnou léčebnou intervenci, pokud bude třeba. Primárně preventivní vyšetření poskytujeme i osobám dosud zdravým, zajímajícím se o svůj zdravotní stav a prevenci zdravotních rizik do budoucnosti. Program je nabízen mimo rámec všeobecného zdravotního pojištění a ve spolupráci s dalšími specialisty.