PREVENTIVNÍ PROGRAM

Nadstandardní individualizovaná preventivní péče nehrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění má za cíl odhalit případné projevy závažných onemocnění u jedinců s rizikovým profilem, ale i osob dosud zdravých, zajímajících se o prevenci zdravotních rizik v budoucnosti.

Zabýváme se nejen komplexním vyšetřením zdravotního stavu v současnosti, ale i rozšířeným laboratorním  screeningem a poradenstvím v oblasti pohybových aktivit, nutričního poradenství i psychologické podpory a následnou ambulantní péčí.  Zaměřujeme se na problematiku kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze,  prevence cévní mozkové

příhody a  poruch metabolismu a obezity. Klienti mají zajištěnu časnou individuální konsultaci  s  ošetřujícím lékařem včetně konsultace i cestou a e-mailu s garancí odpovědi do 24-48 hodin.  V případě potřeby rozšíření diagnostických metodik máme smluvní vztahy se specializovanými pracovišti jak ambulantního, tak nemocničního typu.