Smluvní pojišťovny

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP)

201

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP)

205

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

209

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMV)

213

Revírní bratrská pokladna (RBP)